Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:09
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50,00 0,00
---
99,00
---
36,00
-63,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 273,00 -9,00
---
64,00
---
20,00
-68,8%
Zysk (strata) brutto 273,00 -9,00
---
-38,00
---
20,00
---
Zysk (strata) netto 273,00 -9,00
---
-38,00
---
20,00
---
Amortyzacja -293,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 156,00 10 058,00
-1,0%
10 039,00
-0,2%
10 090,00
0,5%
Kapitał własny 9 418,00 9 409,00
-0,1%
9 371,00
-0,4%
9 390,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
-0,3%
0,29
-0,3%
0,29
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
-0,00
---
0,00
---