Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 01:33
kontakt
GKSKAT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 409,00 1 622,00
-63,2%
3 156,00
94,6%
3 308,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 682,00 -4 139,00
---
-3 242,00
---
-1 365,00
---
Zysk (strata) brutto -5 786,00 -4 422,00
---
-4 062,00
---
-1 897,00
---
Zysk (strata) netto -5 786,00 -4 422,00
---
-4 062,00
---
-1 897,00
---
Amortyzacja 104,00 181,00
74,0%
181,00
0,0%
203,00
12,2%
Aktywa 2 554,00 4 424,00
73,2%
6 601,00
49,2%
8 125,00
23,1%
Kapitał własny -1 652,00 -3 075,00
---
1 863,00
---
2 467,00
32,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
0,02
---
0,03
34,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,06
---
-0,05
---
-0,02
---