Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:44
kontakt
GKSKAT
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 624,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -616,00
Zysk (strata) brutto -726,00
Zysk (strata) netto -726,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 5 722,00
Kapitał własny 3 408,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01