Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 20:04
kontakt
GKSKAT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 997,00 1 881,00
88,7%
1 924,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 772,00 -2 262,00
---
8 462,00
---
Zysk (strata) brutto 4 660,00 -2 276,00
---
8 434,00
---
Zysk (strata) netto 4 660,00 -2 276,00
---
8 434,00
---
Amortyzacja 88,00 94,00
6,8%
79,00
-16,0%
Aktywa 8 975,00 5 209,00
-42,0%
17 456,00
235,1%
Kapitał własny 1 586,00 -412,00
---
10 901,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,03
---
0,10
---