Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 20:38
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 231,00 1 535,00
24,7%
1 512,00
-1,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -153,00 881,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) brutto 324,00 -8 905,00
---
340,00
---
Zysk (strata) netto 341,00 -9 219,00
---
268,00
---
Amortyzacja 64,00 63,00
-1,6%
63,00
0,0%
Aktywa 98 295,00 88 720,00
-9,7%
89 164,00
0,5%
Kapitał własny 93 812,00 84 604,00
-9,8%
84 872,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,80
-9,8%
0,80
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,09
---
0,00
---