Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 10:12
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00 0,00
---
0,00
---
12,00
---
Zysk (strata) brutto -6,00 0,00
---
0,00
---
12,00
---
Zysk (strata) netto -6,00 0,00
---
0,00
---
12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 67,00 69,00
3,0%
67,00
-2,9%
67,00
0,0%
Kapitał własny -705,00 -730,00
---
-706,00
---
-718,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---