Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 14:58
kontakt
PTWP
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 858,00 55 239,00
32,0%
84 353,00
52,7%
87 765,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 571,00 9 464,00
502,4%
10 499,00
10,9%
4 803,00
-54,3%
Zysk (strata) brutto 1 501,00 9 380,00
524,9%
10 336,00
10,2%
4 937,00
-52,2%
Zysk (strata) netto 706,00 8 072,00
1 043,3%
7 994,00
-1,0%
4 002,00
-49,9%
Amortyzacja 1 377,00 1 354,00
-1,7%
816,00
-39,7%
1 791,00
119,5%
Aktywa 27 729,00 36 307,00
30,9%
44 499,00
22,6%
42 672,00
-4,1%
Kapitał własny 13 425,00 18 278,00
36,1%
27 256,00
49,1%
23 993,00
-12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,12 15,50
69,9%
22,01
42,0%
19,38
-12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 6,85
1 329,2%
6,46
-5,7%
3,23
-49,9%