Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:19
kontakt
PTWP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 678,00 17 049,00
-8,7%
31 757,00
86,3%
35 554,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 907,00 683,00
-24,7%
4 418,00
546,9%
474,00
-89,3%
Zysk (strata) brutto 838,00 1 090,00
30,1%
11 404,00
946,2%
6 196,00
-45,7%
Zysk (strata) netto 623,00 1 096,00
75,9%
10 832,00
888,3%
5 806,00
-46,4%
Amortyzacja 222,00 280,00
26,1%
121,00
-56,8%
482,00
298,3%
Aktywa 19 923,00 20 160,00
1,2%
25 911,00
28,5%
26 425,00
2,0%
Kapitał własny 14 207,00 12 084,00
-14,9%
20 900,00
73,0%
19 703,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,65 10,25
6,2%
16,88
64,7%
15,91
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,93
119,9%
8,75
840,8%
4,69
-46,4%