Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:43
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 235,00
---
324,00
37,9%
330,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -648,00
---
-65,00
---
94,00
---
Zysk (strata) brutto -29,00 -666,00
---
-68,00
---
91,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 -651,00
---
-62,00
---
66,00
---
Amortyzacja 0,00 13,00
---
40,00
207,7%
40,00
0,0%
Aktywa 11 033,00 10 330,00
-6,4%
10 148,00
-1,8%
9 769,00
-3,7%
Kapitał własny 9 436,00 8 793,00
-6,8%
8 731,00
-0,7%
8 797,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,42
-6,7%
0,41
-0,7%
0,42
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,00
---
0,00
---