Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 17:02
kontakt
TAXNET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 221,00 2 868,00
-11,0%
2 877,00
0,3%
3 588,00
24,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 303,00 86,00
-71,6%
-364,00
---
271,00
---
Zysk (strata) brutto 382,00 78,00
-79,6%
-367,00
---
280,00
---
Zysk (strata) netto 315,00 39,00
-87,6%
-316,00
---
221,00
---
Amortyzacja 61,00 61,00
0,0%
64,00
4,9%
60,00
-6,2%
Aktywa 6 450,00 5 986,00
-7,2%
5 468,00
-8,7%
6 121,00
11,9%
Kapitał własny 4 475,00 4 514,00
0,9%
4 199,00
-7,0%
4 408,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,91 1,92
0,9%
1,79
-7,0%
1,88
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,02
-87,3%
-0,14
---
0,09
---