Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 21:31
kontakt
BLOOBER
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 925,00 58 649,00
39,9%
58 221,00
-0,7%
89 398,00
53,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 300,00 23 628,00
184,7%
3 123,00
-86,8%
6 146,00
96,8%
Zysk (strata) brutto 10 700,00 25 223,00
135,7%
5 132,00
-79,7%
5 019,00
-2,2%
Zysk (strata) netto 9 708,00 21 784,00
124,4%
3 354,00
-84,6%
4 316,00
28,7%
Amortyzacja 7 023,00 11 608,00
65,3%
18 001,00
55,1%
21 157,00
17,5%
Aktywa 82 085,00 86 293,00
5,1%
127 139,00
47,3%
139 351,00
9,6%
Kapitał własny 35 662,00 56 550,00
58,6%
89 544,00
58,3%
99 854,00
11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 3,20
58,6%
4,64
44,9%
5,17
11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 1,23
124,6%
0,17
-85,9%
0,22
28,7%