Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:07
kontakt
BLOOBER
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 641,00 35 503,00
15,9%
50 611,00
42,6%
50 611,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 818,00 8 265,00
-40,2%
9 437,00
14,2%
9 437,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 14 505,00 9 718,00
-33,0%
8 823,00
-9,2%
8 823,00
0,0%
Zysk (strata) netto 14 200,00 8 827,00
-37,8%
7 633,00
-13,5%
7 633,00
0,0%
Amortyzacja 5 858,00 4 519,00
-22,9%
6 190,00
37,0%
6 190,00
0,0%
Aktywa 86 841,00 102 002,00
17,5%
123 699,00
21,3%
123 699,00
0,0%
Kapitał własny 48 892,00 73 431,00
50,2%
88 783,00
20,9%
88 783,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,77 3,80
37,5%
4,60
20,9%
4,60
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,46
-43,1%
0,40
-13,6%
0,40
0,0%