Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 18:16
kontakt
BLOOBER
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 836,00 33 870,00
17,5%
48 100,00
42,0%
48 100,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 732,00 8 395,00
-38,9%
9 812,00
16,9%
9 812,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 14 272,00 10 000,00
-29,9%
8 928,00
-10,7%
8 928,00
0,0%
Zysk (strata) netto 14 012,00 9 107,00
-35,0%
7 685,00
-15,6%
7 685,00
0,0%
Amortyzacja 5 856,00 4 516,00
-22,9%
6 187,00
37,0%
6 187,00
0,0%
Aktywa 86 493,00 102 335,00
18,3%
125 085,00
22,2%
125 085,00
0,0%
Kapitał własny 49 623,00 75 099,00
51,3%
91 619,00
22,0%
91 619,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,81 3,89
38,5%
4,74
22,0%
4,74
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,47
-40,5%
0,40
-15,7%
0,40
0,0%