Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:40
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 626,00 17 187,00
36,1%
17 224,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 997,00 5 899,00
47,6%
5 731,00
-2,8%
Zysk (strata) brutto 4 015,00 6 936,00
72,8%
6 139,00
-11,5%
Zysk (strata) netto 3 885,00 3 886,00
0,0%
5 165,00
32,9%
Amortyzacja 2 880,00 2 871,00
-0,3%
2 837,00
-1,2%
Aktywa 83 716,00 86 293,00
3,1%
99 653,00
15,5%
Kapitał własny 53 508,00 56 550,00
5,7%
71 157,00
25,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,03 3,20
5,7%
4,03
25,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
0,0%
0,29
32,7%