Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 13:36
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 315,00 23 628,00
1,3%
26 326,00
11,4%
21 774,00
-17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 334,00 2 347,00
-71,8%
7 445,00
217,2%
2 367,00
-68,2%
Zysk (strata) brutto 11 744,00 -507,00
---
8 239,00
---
689,00
-91,6%
Zysk (strata) netto 9 752,00 -1 178,00
---
7 040,00
---
645,00
-90,8%
Amortyzacja 3 665,00 2 243,00
-38,8%
2 783,00
24,1%
3 404,00
22,3%
Aktywa 112 406,00 122 856,00
9,3%
131 419,00
7,0%
125 085,00
-4,8%
Kapitał własny 84 823,00 83 934,00
-1,0%
90 974,00
8,4%
91 619,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,35
-1,0%
4,71
8,4%
4,74
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 -0,06
---
0,36
---
0,03
-91,0%