Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:04
kontakt
ESOTIQ
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77 123,00 94 154,00
22,1%
105 815,00
12,4%
105 815,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 281,00 11 200,00
241,4%
5 061,00
-54,8%
5 061,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 404,00 10 093,00
319,8%
5 297,00
-47,5%
5 297,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 746,00 9 097,00
421,0%
4 265,00
-53,1%
4 265,00
0,0%
Amortyzacja 6 543,00 7 122,00
8,8%
7 491,00
5,2%
7 491,00
0,0%
Aktywa 129 647,00 143 515,00
10,7%
159 827,00
11,4%
159 827,00
0,0%
Kapitał własny 53 357,00 61 272,00
14,8%
61 917,00
1,1%
61 917,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,89 27,43
14,8%
27,72
1,1%
27,72
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 4,07
420,8%
1,91
-53,1%
1,91
0,0%