Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:31
kontakt
DEKTRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 007,00 5 454,00
-9,2%
9 399,00
72,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 099,00 463,00
-57,9%
1 606,00
246,9%
Zysk (strata) brutto 1 103,00 433,00
-60,7%
1 532,00
253,8%
Zysk (strata) netto 972,00 340,00
-65,0%
1 236,00
263,5%
Amortyzacja 28,00 32,00
14,3%
29,00
-9,4%
Aktywa 8 441,00 7 082,00
-16,1%
11 585,00
63,6%
Kapitał własny 4 069,00 4 409,00
8,4%
5 645,00
28,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,69 3,99
8,4%
5,11
28,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,31
-65,0%
1,12
263,3%