Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 11:15
kontakt
ROBINSON
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-04-302021-04-302022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 792,00 11 313,00
45,2%
11 935,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 627,00 1 751,00
179,3%
1 762,00
0,6%
Zysk (strata) brutto 472,00 1 656,00
250,8%
1 742,00
5,2%
Zysk (strata) netto 354,00 1 305,00
268,6%
1 404,00
7,6%
Amortyzacja 88,00 110,00
25,0%
121,00
10,0%
Aktywa 23 390,00 26 438,00
13,0%
27 914,00
5,6%
Kapitał własny 11 693,00 14 672,00
25,5%
14 333,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,25 7,84
25,5%
7,66
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,70
269,3%
0,75
7,4%