Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 07:26
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-04-302022-07-312022-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 137,00 5 807,00
-18,6%
3 555,00
-38,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 289,00 355,00
-72,5%
-929,00
---
Zysk (strata) brutto 1 279,00 258,00
-79,8%
-1 449,00
---
Zysk (strata) netto 1 030,00 192,00
-81,4%
-1 181,00
---
Amortyzacja 60,00 59,00
-1,7%
59,00
0,0%
Aktywa 27 914,00 26 074,00
-6,6%
24 319,00
-6,7%
Kapitał własny 14 333,00 14 525,00
1,3%
13 344,00
-8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,66 7,76
1,3%
7,13
-8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,10
-81,3%
-0,63
---