Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:48
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-07-312021-10-312022-01-312022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 110,00 3 353,00
-45,1%
4 799,00
43,1%
7 137,00
48,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 853,00 -801,00
---
473,00
---
1 289,00
172,5%
Zysk (strata) brutto 1 375,00 -1 358,00
---
464,00
---
1 279,00
175,6%
Zysk (strata) netto 1 189,00 -1 567,00
---
374,00
---
1 030,00
175,4%
Amortyzacja 61,00 61,00
0,0%
61,00
0,0%
60,00
-1,6%
Aktywa 26 417,00 24 039,00
-9,0%
24 104,00
0,3%
27 914,00
15,8%
Kapitał własny 15 861,00 13 114,00
-17,3%
13 488,00
2,9%
14 333,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,48 7,01
-17,3%
7,21
2,9%
7,66
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 -0,84
---
0,20
---
0,55
175,0%