Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 12:28
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-04-302023-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 710,00 6 221,00
-19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 676,00 247,00
-85,3%
Zysk (strata) brutto 1 474,00 169,00
-88,5%
Zysk (strata) netto 1 270,00 141,00
-88,9%
Amortyzacja 54,00 58,00
7,4%
Aktywa 27 089,00 25 451,00
-6,0%
Kapitał własny 13 939,00 14 080,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,45 7,53
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,08
-88,8%