Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:33
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 550,00 10 110,00
-4,2%
15 978,00
58,0%
11 695,00
-26,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 893,00 1 503,00
68,3%
1 866,00
24,2%
-29,00
---
Zysk (strata) brutto 182,00 2 048,00
1 025,3%
1 739,00
-15,1%
214,00
-87,7%
Zysk (strata) netto 195,00 1 758,00
801,5%
1 236,00
-29,7%
137,00
-88,9%
Amortyzacja 551,00 277,00
-49,7%
267,00
-3,6%
0,00
---
Aktywa 36 280,00 36 669,00
1,1%
40 784,00
11,2%
40 125,00
-1,6%
Kapitał własny 27 632,00 29 391,00
6,4%
30 830,00
4,9%
30 974,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,42 14,27
6,4%
14,97
4,9%
15,04
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,85
798,9%
0,60
-29,7%
0,07
-88,8%