Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 08:06
kontakt
HORNIGOLD
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 667,00 2 695,00
304,0%
1 575,00
-41,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -571,00 -1 171,00
---
77,00
---
Zysk (strata) brutto 2 101,00 -1 636,00
---
-644,00
---
Zysk (strata) netto 2 101,00 -1 734,00
---
-644,00
---
Amortyzacja 0,00 8,00
---
254,00
3 075,0%
Aktywa 37 649,00 38 093,00
1,2%
33 866,00
-11,1%
Kapitał własny 12 824,00 11 505,00
-10,3%
7 476,00
-35,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-12,8%
0,04
-35,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,00
---