Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 19:41
kontakt
KRUK
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 156 664,00 1 156 664,00
0,0%
1 192 664,00
3,1%
1 474 567,00
23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 332 265,00 332 265,00
0,0%
859 616,00
158,7%
1 042 841,00
21,3%
Zysk (strata) brutto 204 441,00 204 441,00
0,0%
773 956,00
278,6%
863 710,00
11,6%
Zysk (strata) netto 81 356,00 81 356,00
0,0%
694 758,00
754,0%
804 982,00
15,9%
Amortyzacja 46 543,00 46 543,00
0,0%
48 355,00
3,9%
51 188,00
5,9%
Aktywa 4 643 031,00 4 643 031,00
0,0%
5 909 400,00
27,3%
7 681 082,00
30,0%
Kapitał własny 2 043 771,00 2 043 771,00
0,0%
2 600 817,00
27,3%
3 254 017,00
25,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 107,73 107,73
0,0%
138,78
28,8%
168,44
21,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,29 4,29
0,0%
37,07
764,6%
41,67
12,4%