Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:23
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 483,00 -120 602,00
---
43 954,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 348,00 -30 909,00
---
-17 677,00
---
Zysk (strata) brutto 189 485,00 118 741,00
-37,3%
259 802,00
118,8%
Zysk (strata) netto 169 692,00 129 283,00
-23,8%
243 933,00
88,7%
Amortyzacja 4 259,00 4 331,00
1,7%
4 510,00
4,1%
Aktywa 4 158 648,00 4 414 079,00
6,1%
4 844 593,00
9,8%
Kapitał własny 2 426 138,00 2 600 817,00
7,2%
2 881 518,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 127,62 138,78
8,8%
153,76
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,93 6,90
-22,7%
13,02
88,7%