Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:34
kontakt
ITMTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48 761,00 -98,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) brutto -70 784,00 -4 186,00
---
-3 974,00
---
Zysk (strata) netto -70 784,00 -4 186,00
---
-3 974,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 28 778,00 28 789,00
0,0%
28 848,00
0,2%
Kapitał własny -194 983,00 -199 169,00
---
-203 143,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -32,62 -33,32
---
-33,98
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -11,84 -0,70
---
-0,66
---