Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 07:32
kontakt
GOTFI
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -853,00 -555,00
---
47,00
---
Zysk (strata) brutto -838,00 -586,00
---
29,00
---
Zysk (strata) netto -858,00 -586,00
---
29,00
---
Amortyzacja 59,00 57,00
-3,4%
21,00
-63,2%
Aktywa 6 932,00 6 192,00
-10,7%
5 858,00
-5,4%
Kapitał własny -750,00 -1 336,00
---
-1 307,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,50 -2,68
---
-2,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,72 -1,18
---
0,06
---