Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 23:54
kontakt
GOTFI
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
78,00
---
167,00
114,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -502,00 -224,00
---
-82,00
---
-89,00
---
Zysk (strata) brutto -481,00 -225,00
---
-82,00
---
20,00
---
Zysk (strata) netto -481,00 -225,00
---
-82,00
---
20,00
---
Amortyzacja 30,00 29,00
-3,3%
14,00
-51,7%
1,00
-92,9%
Aktywa 17 447,00 6 671,00
-61,8%
6 047,00
-9,4%
5 870,00
-2,9%
Kapitał własny 9 902,00 -975,00
---
-1 418,00
---
-1 340,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,04 -1,96
---
-2,84
---
-2,69
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 -0,45
---
-0,16
---
0,04
---