Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 15:38
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
128,00
---
90,00
-29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 -55,00
---
1,00
---
867,00
86 600,0%
Zysk (strata) brutto -55,00 -55,00
---
110,00
---
888,00
707,3%
Zysk (strata) netto -55,00 -55,00
---
110,00
---
888,00
707,3%
Amortyzacja 7,00 1,00
-85,7%
0,00
---
1,00
---
Aktywa 5 858,00 6 029,00
2,9%
5 870,00
-2,6%
228,00
-96,1%
Kapitał własny -1 307,00 -1 627,00
---
-1 340,00
---
-445,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,62 -3,26
---
-2,69
---
-0,89
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,11
---
0,22
---
1,78
710,0%