Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 10:37
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 122 639,00 118 744,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33 091,00 -4 833,00
---
Zysk (strata) brutto -40 703,00 -18 403,00
---
Zysk (strata) netto -36 604,00 -16 078,00
---
Amortyzacja 3 076,00 3 730,00
21,3%
Aktywa 725 861,00 655 467,00
-9,7%
Kapitał własny -11 624,00 -32 100,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,47
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,53 -0,23
---