Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 06:52
kontakt
COLUMBUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 256 280,00 349 257,00
36,3%
316 200,00
-9,5%
222 556,00
-29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 072,00 8 303,00
-78,2%
-27 970,00
---
-7 433,00
---
Zysk (strata) brutto 32 483,00 6 902,00
-78,8%
-41 524,00
---
-18 269,00
---
Zysk (strata) netto 25 139,00 8 650,00
-65,6%
-40 312,00
---
-15 389,00
---
Amortyzacja 1 505,00 3 833,00
154,7%
4 770,00
24,4%
6 196,00
29,9%
Aktywa 245 691,00 538 016,00
119,0%
768 753,00
42,9%
832 530,00
8,3%
Kapitał własny 60 862,00 157 659,00
159,0%
114 313,00
-27,5%
47 514,00
-58,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 2,66
76,9%
1,66
-37,5%
0,69
-58,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,15
-76,5%
-0,59
---
-0,22
---