Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:59
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 45,00
2 150,0%
46,00
2,2%
46,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -125,00 -49,00
---
-59,00
---
-8,00
---
Zysk (strata) brutto -137,00 -358,00
---
-59,00
---
-26,00
---
Zysk (strata) netto -137,00 -358,00
---
-59,00
---
-26,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 11 103,00 12 348,00
11,2%
10 912,00
-11,6%
12 535,00
14,9%
Kapitał własny 2 768,00 9 681,00
249,7%
8 851,00
-8,6%
9 367,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,95
181,1%
0,87
-8,5%
0,92
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
-0,01
---
-0,00
---