Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:52
kontakt
GREMPCO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 335,00 628,00
87,5%
593,00
-5,6%
478,00
-19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -265,00 -111,00
---
-407,00
---
-584,00
---
Zysk (strata) brutto 1 880,00 1 855,00
-1,3%
2 253,00
21,5%
2 306,00
2,4%
Zysk (strata) netto 1 880,00 1 855,00
-1,3%
2 253,00
21,5%
2 306,00
2,4%
Amortyzacja 4,00 13,00
225,0%
10,00
-23,1%
22,00
120,0%
Aktywa 42 633,00 52 886,00
24,0%
54 689,00
3,4%
56 628,00
3,5%
Kapitał własny 42 417,00 47 051,00
10,9%
49 305,00
4,8%
51 610,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,91
11,0%
2,00
4,8%
2,10
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,3%
0,09
22,7%
0,09
2,2%