Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 22:34
kontakt
GREMPCO
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 162,00 159,00
-1,9%
186,00
17,0%
173,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -155,00 -115,00
---
-236,00
---
-327,00
---
Zysk (strata) brutto 1 036,00 704,00
-32,0%
654,00
-7,1%
834,00
27,5%
Zysk (strata) netto 1 036,00 704,00
-32,0%
654,00
-7,1%
834,00
27,5%
Amortyzacja 0,00 8,00
---
5,00
-37,5%
8,00
60,0%
Aktywa 41 850,00 43 290,00
3,4%
53 139,00
22,8%
55 192,00
3,9%
Kapitał własny 41 573,00 43 121,00
3,7%
47 706,00
10,6%
50 138,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,75
3,7%
1,94
10,6%
2,04
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-31,0%
0,03
-6,9%
0,03
25,9%