Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:55
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54,00 352,00
551,9%
49,00
-86,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 -27,00
---
-147,00
---
Zysk (strata) brutto 393,00 1 059,00
169,5%
1 013,00
-4,3%
Zysk (strata) netto 393,00 1 059,00
169,5%
1 013,00
-4,3%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
5,00
66,7%
Aktywa 53 521,00 54 689,00
2,2%
55 379,00
1,3%
Kapitał własny 48 099,00 49 305,00
2,5%
50 317,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,95 2,00
2,5%
2,04
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
168,7%
0,04
-4,7%