Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 10:57
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47,00 56,00
19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -3,00
---
Zysk (strata) brutto -16,00 -6,00
---
Zysk (strata) netto -15,00 -13,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 067,00 860,00
-19,4%
Kapitał własny 238,00 225,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---