Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 15:00
kontakt
DIGITREE
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 204,00 37 510,00
16,5%
44 685,00
19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 291,00 473,00
62,5%
-319,00
---
Zysk (strata) brutto 151,00 384,00
154,3%
-655,00
---
Zysk (strata) netto 141,00 61,00
-56,7%
-851,00
---
Amortyzacja 1 826,00 1 492,00
-18,3%
1 710,00
14,6%
Aktywa 37 024,00 39 224,00
5,9%
43 462,00
10,8%
Kapitał własny 21 647,00 21 883,00
1,1%
20 302,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,71 8,80
1,1%
8,17
-7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-56,1%
-0,34
---