Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:50
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
96,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -8,00
---
62,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 -10,00
---
60,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto -13,00 -10,00
---
60,00
---
-12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 196,00 5 202,00
0,1%
5 306,00
2,0%
5 306,00
0,0%
Kapitał własny 815,00 805,00
-1,2%
865,00
7,5%
853,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,2%
0,09
7,4%
0,08
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---
-0,00
---