Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 04:55
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 421,00 12 671,00
70,7%
8 914,00
-29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -469,00 1 867,00
---
2 916,00
56,2%
Zysk (strata) brutto -400,00 1 604,00
---
2 976,00
85,5%
Zysk (strata) netto -234,00 1 105,00
---
2 402,00
117,4%
Amortyzacja 429,00 464,00
8,2%
585,00
26,1%
Aktywa 30 695,00 32 427,00
5,6%
34 182,00
5,4%
Kapitał własny 25 038,00 26 530,00
6,0%
28 932,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,51
5,9%
1,65
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,06
---
0,14
117,5%