Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 11:19
kontakt
SUNEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 791,00 47 746,00
26,3%
66 717,00
39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 656,00 7 974,00
200,2%
11 153,00
39,9%
Zysk (strata) brutto 2 046,00 6 849,00
234,8%
10 065,00
47,0%
Zysk (strata) netto 1 490,00 5 451,00
265,8%
8 142,00
49,4%
Amortyzacja 919,00 955,00
3,9%
1 011,00
5,9%
Aktywa 112 881,00 133 539,00
18,3%
139 959,00
4,8%
Kapitał własny 45 513,00 50 964,00
12,0%
57 077,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,24 2,51
12,0%
2,81
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,27
268,5%
0,40
49,1%