Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:28
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 81,00 67,00
-17,3%
52,00
-22,4%
61,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 2,00
-94,7%
57,00
2 750,0%
85,00
49,1%
Zysk (strata) brutto -43,00 -168,00
---
-337,00
---
6,00
---
Zysk (strata) netto -43,00 -168,00
---
-290,00
---
6,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 7 703,00 7 554,00
-1,9%
7 546,00
-0,1%
4 905,00
-35,0%
Kapitał własny 313,00 146,00
-53,4%
-144,00
---
-138,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-54,0%
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,06
---
0,00
---