Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 20:31
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34,00 73,00
114,7%
81,00
11,0%
67,00
-17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69,00 21,00
---
38,00
81,0%
2,00
-94,7%
Zysk (strata) brutto -72,00 5,00
---
-43,00
---
-168,00
---
Zysk (strata) netto 75,00 5,00
-93,3%
-43,00
---
-168,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 7 887,00 7 796,00
-1,2%
7 703,00
-1,2%
7 554,00
-1,9%
Kapitał własny 351,00 492,00
40,2%
313,00
-36,4%
146,00
-53,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,10
40,0%
0,06
-35,7%
0,03
-54,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-93,3%
-0,01
---
-0,03
---