Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 12:08
kontakt
MPLVERBUM
Półroczne skonsolidowane
 2020-10-312021-10-312022-10-312023-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 473,00 10 350,00
22,2%
12 369,00
19,5%
12 816,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 415,00 222,00
-46,5%
476,00
114,4%
775,00
62,8%
Zysk (strata) brutto 410,00 208,00
-49,3%
474,00
127,9%
759,00
60,1%
Zysk (strata) netto 334,00 164,00
-50,9%
381,00
132,3%
659,00
73,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 410,00 9 519,00
-8,6%
12 614,00
32,5%
14 903,00
18,1%
Kapitał własny 4 836,00 4 755,00
-1,7%
6 377,00
34,1%
7 106,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,42 2,38
-1,7%
3,19
34,1%
3,55
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,08
-50,9%
0,19
132,9%
0,33
72,3%