Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 04:37
kontakt
FINTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 304,00 792,00
160,5%
7 082,00
794,2%
24 105,00
240,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48,00 -292,00
---
367,00
---
2 334,00
536,0%
Zysk (strata) brutto -40,00 -292,00
---
366,00
---
2 331,00
536,9%
Zysk (strata) netto -40,00 -292,00
---
366,00
---
1 858,00
407,7%
Amortyzacja 12,00 27,00
125,0%
62,00
129,6%
0,00
---
Aktywa 6 837,00 6 253,00
-8,5%
14 026,00
124,3%
30 403,00
116,8%
Kapitał własny 6 734,00 6 132,00
-8,9%
6 370,00
3,9%
8 576,00
34,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,08
-8,7%
0,09
3,6%
0,12
34,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,02
400,0%