Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 06:00
kontakt
KORBANK
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 844,00 15 957,00
15,3%
17 421,00
9,2%
19 596,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 153,00 3 996,00
-3,8%
3 921,00
-1,9%
3 792,00
-3,3%
Zysk (strata) brutto 4 063,00 3 864,00
-4,9%
3 785,00
-2,0%
3 445,00
-9,0%
Zysk (strata) netto 3 514,00 3 417,00
-2,8%
3 422,00
0,1%
3 020,00
-11,7%
Amortyzacja 637,00 769,00
20,7%
1 654,00
115,1%
1 309,00
-20,9%
Aktywa 33 479,00 45 556,00
36,1%
56 583,00
24,2%
64 344,00
13,7%
Kapitał własny 18 146,00 23 610,00
30,1%
28 705,00
21,6%
32 186,00
12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,68 4,78
30,1%
5,82
21,6%
6,52
12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,69
-2,8%
0,69
0,1%
0,61
-11,7%