Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 09:53
kontakt
ONICO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 358,00 37 442,00
10 358,7%
96 459,00
157,6%
136 616,00
41,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 111,00 -2 622,00
---
15 720,00
---
11 895,00
-24,3%
Zysk (strata) brutto -7 606,00 -2 606,00
---
15 681,00
---
11 955,00
-23,8%
Zysk (strata) netto -7 426,00 -2 606,00
---
15 199,00
---
10 290,00
-32,3%
Amortyzacja 1 052,00 709,00
-32,6%
724,00
2,1%
780,00
7,7%
Aktywa 110 587,00 103 273,00
-6,6%
112 840,00
9,3%
129 962,00
15,2%
Kapitał własny -83 001,00 -99 722,00
---
-152 174,00
---
-145 964,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -55,22 -67,20
---
-102,54
---
-98,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,91 -1,76
---
10,24
---
6,93
-32,3%