Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 05:36
kontakt
ONICO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 516,00 34 146,00
6 517,4%
83 421,00
144,3%
97 131,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 239,00 -3 249,00
---
11 972,00
---
2 134,00
-82,2%
Zysk (strata) brutto -6 072,00 -3 227,00
---
11 991,00
---
2 364,00
-80,3%
Zysk (strata) netto -6 072,00 -3 227,00
---
11 991,00
---
2 364,00
-80,3%
Amortyzacja 603,00 467,00
-22,6%
467,00
0,0%
387,00
-17,1%
Aktywa 106 386,00 102 725,00
-3,4%
99 471,00
-3,2%
100 480,00
1,0%
Kapitał własny -85 351,00 -101 250,00
---
-157 352,00
---
-167 471,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -57,49 -68,22
---
-106,03
---
-112,85
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,07 -2,18
---
8,08
---
1,59
-80,3%