Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:15
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85 494,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 411,00
Zysk (strata) brutto -2 390,00
Zysk (strata) netto -2 390,00
Amortyzacja 697,00
Aktywa 100 769,00
Kapitał własny -152 952,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -103,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,61