Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 22:38
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 222,00 55 991,00
9,3%
58 215,00
4,0%
57 727,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 150,00 2 177,00
89,3%
6 245,00
186,9%
2 589,00
-58,5%
Zysk (strata) brutto 1 450,00 1 309,00
-9,7%
5 559,00
324,7%
2 091,00
-62,4%
Zysk (strata) netto 1 307,00 1 135,00
-13,2%
4 445,00
291,6%
1 824,00
-59,0%
Amortyzacja 2 243,00 2 386,00
6,4%
2 440,00
2,3%
2 395,00
-1,8%
Aktywa 129 193,00 128 626,00
-0,4%
125 489,00
-2,4%
126 274,00
0,6%
Kapitał własny 52 264,00 52 995,00
1,4%
57 428,00
8,4%
59 251,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,83 17,07
1,4%
18,50
8,4%
19,08
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,36
-13,3%
1,43
292,3%
0,59
-59,0%