Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:50
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 003,00 46 447,00
3,2%
50 864,00
9,5%
51 222,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 718,00 1 680,00
-38,2%
1 441,00
-14,2%
1 150,00
-20,2%
Zysk (strata) brutto 2 528,00 1 416,00
-44,0%
-240,00
---
1 450,00
---
Zysk (strata) netto 2 049,00 1 195,00
-41,7%
-738,00
---
1 307,00
---
Amortyzacja 2 228,00 2 269,00
1,8%
2 191,00
-3,4%
2 243,00
2,4%
Aktywa 95 747,00 105 663,00
10,4%
119 474,00
13,1%
129 193,00
8,1%
Kapitał własny 50 597,00 51 862,00
2,5%
51 001,00
-1,7%
52 264,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,30 16,70
2,5%
16,43
-1,7%
16,83
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,38
-41,7%
-0,24
---
0,42
---