Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 08:28
kontakt
SUNDRAGON
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 334,00 2 411,00
-27,7%
15,00
-99,4%
16 907,00
112 613,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16,00 108,00
575,0%
-122,00
---
2 261,00
---
Zysk (strata) brutto 3 145,00 -8 940,00
---
-1 206,00
---
2 098,00
---
Zysk (strata) netto 2 539,00 -7 229,00
---
-921,00
---
467,00
---
Amortyzacja 129,00 105,00
-18,6%
20,00
-81,0%
227,00
1 035,0%
Aktywa 17 579,00 11 431,00
-35,0%
5 244,00
-54,1%
39 018,00
644,1%
Kapitał własny 12 406,00 6 829,00
-45,0%
4 441,00
-35,0%
25 599,00
476,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,06
-44,6%
0,04
-35,5%
0,08
105,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,06
---
-0,01
---
0,00
---