Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:25
kontakt
SUNDRAGON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103,00 47,00
-54,4%
15,00
-68,1%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46,00 -22,00
---
-122,00
---
-124,00
---
Zysk (strata) brutto 3 213,00 -9 032,00
---
-1 206,00
---
-246,00
---
Zysk (strata) netto 2 607,00 -7 321,00
---
-921,00
---
-213,00
---
Amortyzacja 31,00 29,00
-6,5%
20,00
-31,0%
5,00
-75,0%
Aktywa 13 981,00 8 189,00
-41,4%
5 244,00
-36,0%
25 574,00
387,7%
Kapitał własny 12 656,00 7 780,00
-38,5%
4 441,00
-42,9%
24 919,00
461,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,07
-38,6%
0,04
-42,9%
0,08
100,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,07
---
-0,01
---
-0,00
---