Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 04:50
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 148,00 1 232,00
7,3%
1 108,00
-10,1%
1 344,00
21,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 114,00 51,00
-55,3%
145,00
184,3%
164,00
13,1%
Zysk (strata) brutto 114,00 51,00
-55,3%
145,00
184,3%
164,00
13,1%
Zysk (strata) netto 110,00 -9,00
---
110,00
---
129,00
17,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 250,00 19 569,00
1,7%
19 583,00
0,1%
19 684,00
0,5%
Kapitał własny 17 151,00 17 143,00
-0,0%
17 253,00
0,6%
17 382,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,38 10,38
-0,0%
10,44
0,6%
10,52
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,00
---
0,07
---
0,08
16,4%