Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 00:44
kontakt
EUCO
Półroczne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 049,00 12 740,00
80,7%
17 526,00
37,6%
12 740,00
-27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 339,00 2 576,00
92,4%
3 221,00
25,0%
2 218,00
-31,1%
Zysk (strata) brutto 262,00 392,00
49,6%
1 564,00
299,0%
391,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 6,00 61,00
916,7%
884,00
1 349,2%
61,00
-93,1%
Amortyzacja 1 046,00 1 046,00
0,0%
611,00
-41,6%
248,00
-59,4%
Aktywa 112 472,00 112 472,00
0,0%
163 966,00
45,8%
15 849,00
-90,3%
Kapitał własny 1 560,00 1 560,00
0,0%
34 766,00
2 128,6%
-76 675,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
0,0%
0,28
0,0%
-13,69
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,01
1 000,0%